Manafov Manaf Rizvan oğlu

 

Anadan olduğu yer Yevlax şəhəri  
Təvəllüdü 08.02.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Kiyev Politexnik İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3303.01

Kimya texnologiyasının proses və aparatlar

Xüsusi koks istehsalında piroqazdan benzolun ayrılması sisteminin modelləşdirilməsi və  optimallaşdırılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58


39

 

28 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Adsorbsiya prosesinin  hesablanmasının 1neçə yeni metodikası; Proseslərin optimallaşı və modelləşdirməsi sahəsində  interaktiv proqramlar.  

Elmi əsərlərinin adları

1. G.I.Kelbaliev, M.R. Manafov. Mass transfer in process of drying of porous materials, Journal of Engineering Physics and Thermophysics, Springer Publisher, 2009, v.82, No 5, p. 991-999.

2. T.N.Shakhtakhtinskii, A. D. Éfendi, M. R. Manafov et al., New heterogeneous catalysts for demercaptanization of petroleum and petroleum products, Chemistry and Technology of Fuels and Oils, July 2011, Volume 47, Issue 3, pp 194-200.

3. А.Дж.Эфенди,И.Г.Меликова,И.С.Ибрагимов,  M.Р.Манафов, Каталитическое окисление монооксида углерода на поверхности оксид­ных катализаторов, Нефтепереработка и нефтехимия, 2011, №10, с.27-28.

4. Циклаури  О.Г., Саруханишвили А., Квеселева В.М., Манафов М.Р., Южнокав­казкий регион-Концепция единой метастабиль­ной экосистемы, мониторинг антропогенных и техногенных отходов и их экологически безопасная утилизация, Georgiya Chemical Journal,vol.12, N 1,2012

5.Teymurova, E. A. Akhmedov, Manafov M.R., Melikova  I. G., .Investigation of high ferriferous sulphide lead concentrates processing technology, Materialwissenschaft und werkstofftechnik; 43, 3; 212-219, 2012 , John Wiley & Sons, Ltd.

6. G. A. Bagirzade, D. B. Taghiyev, M.R. Manafov, Synthesis of 4-Phenylphthalonitrile by Vapor-Phase   Catalytic Ammoxidation of Inter­mediate 4-Phenyl-o-Tolunitrile: Reaction Kinetics, Modern Research in Catalysis, 2014, 3

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU 
Digər fəaliyyəti 

İKT- fondunun eksperti,

Alternativ enerji komitəsinin eksperti 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394163 (165)
Mobil tel.

(+994 50)  2222927

(+994 70)  2922927 
Ev tel. (+994 12) 4362039 
Faks (+994 12) 4360512 
Elektron poçtu

mmanafov@gmail.com