Ibdazadə Iraida Yusifovna

 

Anadan olduğu yer Bakı   
Təvəllüdü 29.03.1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərb. Politexnik Institutu, riyazi və hesablayıcı həlledici cihazlar  və qurğular fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3303.01

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Aşağı olefinlərin asetoksilasiyasinin reaksiyaları nümünəsində kimyəvi proseslərin intensive­ləşməsinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

41

 

10

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Kompüter istifadəsi ilə kimyəvi proseslərin intensivləşməsi.

Polyar mayelərin identifikasiyası üçün yeni üsul əldə edilmişdir 

Elmi əsərlərinin adları

1. Ibadzade I.Yu. Methodolog of kinetic identification.XVI International conference on chemical reactors. Berlin, Germany. December 1-5, 2003, pp-13, p312.

2. Ibadzade I.Yu., Kasilov R.M, Huseynov N.V, Flexible automated pilot plant for research of chemical –technological processes. XVI. International conference on chemical reactors. Berlin, Germany. December 1-5, 2003, pp284-285

3. Ibadzade I.Yu., Bogatov V.V. Skin sensors application for entry egit and search operative dialoge mode. International conference on computing , communications and control technologies CCCT- o4, August 14-17,2004 Texas, USA, S-18, p.117- 118.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393871 
Mobil tel. (+994 50) 3529669 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5108593 
Elektron poçtu

iraida_ibadzadeh@yahoo.com