Kojarova Lyudmila İvanovna

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 07.05.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01

Fiziki kimya

Kobalt bromidi katalizatorunun iştirakı ilə oksidləşdirici amonoliziin n- ksilolun tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 

 7

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Aromatik karbohidrogenlərin oksidləşməsi nəticəsində tolunitril və ingibitorların alınma üsulları. Kobalt bromide katalizatorlarının iştirakı ilə oksidləşdirici ammonolizin n-ksilolun tədqiqinin mexanizm üsulları 

Elmi əsərlərinin adları

1. Кожарова Л.И., Эфенди А.Дж., Насири Ф.М., Шихлинская Т.А., Султанова Р.С. Окислительный аммонолиз фурфуроле в жидкой фазе. // Химическая промышленность, Санкт-Петербург, 2012, т.89, №1-53 с. 15-19.

2. Кожарова Л.И., Насири Ф.М., Кулиев Ф.А., Эфенди А.Дж., Алиева Н.Р. Синтез фенилтиоуксусной и дитиоугольной кислот и исследование их ингибирующего действия в реакциях окисления. // Akademik M.F.Nağıyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı. 2013. 1 cild, s.219-224

3. Кожарова Л.И., Эфенди А.Дж., Насири Ф.М., Алиева А.М., Рустамова Дж.Т. Об изменении состава кобальтбромидного катализатора в ходе процесса жидкофазного окислительного аммонолиза п-ксилола.// 3-я Всероссийского конференция «Успехи син-теза и комплексообразования». Москва, РУДН, 21-25 апреля, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Ali Hərbi Dənizçilik məktəbi, baş müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (daxili  196) 
Mobil tel. (+994 55) 8806877 
Ev tel. (+994 12) 4797962 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az