Nəsiri Fəxriyyə Maşallah qızı

 

Anadan olduğu yer Goranboy rayonu   
Təvəllüdü 16.04.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2316.01

Kimyəvi kinetika və kataliz

Ditiokarbomat və feniltiosirkə turşularının amid və efirləri oksidləşmə prosesində ingibitor kimi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

62

 

25 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yeni effektli ingibitorların alınması - ditiokarbamat, ksantogenat, fenilmioasetomor­folid 

Elmi əsərlərinin adları

1. Насири Ф.М., Эфенди А.Дж., Кожарова Л.И., Султанова Р.С., Исмаилова Т.А., Шихлинская Т.А. Ингибиторы окисления на основе ароматических производных дитио-угольной кислоты. // Современные вопросы науки-XXI век. Сб. науч. тр. по мат. межд. научно-практ. конф. 27 июня, Тамбов, 2011, с. 92-96

2. Насири Ф.М., Кулиев Ф.А., Эфенди А.Дж., Султанова Р.С. Исмаилова Т.А., Шихлинская Т.А. Проявление свойств карбамата и тио-амида в процессе окисления углеводородов. // Химия и химическая технология. Изв. Высш. Учеб. Заведений. Иваново, 2011, т.54, вып.10, с. 118–123

3. Насири Ф.М., Эфенди А.Дж., Кожарова Л.И., Шихлинская Т.А., Султанова Р.С. Окислительный аммонолиз фурфуроле в жидкой фазе. // Химическая промышленность, Москва, 2012, т.89, №1-53 с. 15-19.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994  12) 5381398 (daxili 196) 
Mobil tel. (+994 50) 4111679 
Ev tel. (+994 12) 4349700 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az