Verdiyev Süleyman Çilingir oğlu

 

Anadan olduğu yer Tovuz rayonu, Qəribli kəndi   
Təvəllüdü 20.01.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


02.00.04 və  05.17.14 (Yeni 2307.01 )

Fiziki kimya; Materialların kimyəvi müqaviməti və korroziya­dan mühafizəsi

Qeyri-üzvi oksidləşdiricilərin və etanolaminlərin  neytiral mühitdə poladın korroziyasına birgə ingibitorluq təsirinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

 

40

 

9

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Defisit olmayan sənaye məhsulları  əsasında  neytiral mühitdə poladın korroziyadan mühafizəsi üçün effektli sinergetik ingibitor qatışıqlarının hazırlanması. 

Elmi əsərlərinin adları

1. И.Л.Розенфельд, А.М.Кязимов, Ю.Ю.Юсу-бов. Совместное ингибиторное действия хромата калия и этаноламинов на коррозии стали  в расоворах хлорида натия. Журнал «Защита металлов», 1983, т.19, №1, Изд-во "Наука", с.129-131.  

2.Л.П.Казанский, А.Х.Байрамов, А.М.Кязимов. О природе синергизма окислительных ингиби­торов и моноэтаноламина на поверхности  стали в хлоридном растворе. Журнал "Защита металлов", 1987, т.23, №2, Изд-во "Наука", с.264-269.  

3.A.Kh.Bairamov. Oxidizing type inhibitors for  protection of aluminum and steel sterfaces  in sodium chloride solutions. Peritish  Corrosion Journal, 1992, v.27, №2, pp.128-134  

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1973-1975-ci illərdə Tovuz rayonu Şamlıq orta məktəbində kimya müəllimi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Gənclərin elmi-texniki yaradıcılığı-87 Respublika sərgisinin laureatı  

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 əlavə 146 
Mobil tel. (+994 50) 5925858 
Ev tel. (+994 12) 5684849 
Faks  
Elektron poçtu

verdievsuleyman@mail.ru