Şakunova Ninel Vladislavovna

 

Anadan olduğu yer Karaqanda ş., Kazaxstan Respublikası   
Təvəllüdü 22. 03.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft-Kimya  İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi b.e.i. 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad02.00.15

Kimyəvi kinetika və katalz

Co-Mn/Al2O3/Al – karkaslı katalizatırların iştirakı ilə m-ksilolun mayefazalı oksidləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

39

 

17


11 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Mikrodalğalı  şüalarla stimullaşdırılan m-ksilolun mayefazalı oksidləşməsi reaksiyası öyrənilmiş, mikrodalğalı şüaların  reaksiya sisteminə təsiri ilə vaxta qənaət etməklə  yanaşı məqsədli məhsulun maksimal çıxımına nail olunmuşdur.  

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin  İnkişafı Fondunun qrant (2013–2014-cü illər) layihəsində icraçı kimi iştirak edirəm. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Литвишков Ю.Н.Третьяков В.Ф.Талышин­ский Р.А.Шакунова Н.В.Эфендиев М. Р.Мура­д­о­ва П.А. “Катализ в промышленности”. Москва. 2012. N1.с 69-74.

2.Литвишков Ю.Н., Зульфугарова С.М. Шакунова Н.В. и др. Нанотехнологии. Наука и производство” Москва. 2013.  N1(22)  c.15-22

3.Литвишков Ю.Н.Нагдалиева Ю.Р.Шакунова Н.В. и др. “Нефтехимия”. 2013. т.53. №2, с.133-137.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398  (daxili 186) 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az