Bayramov Şahin Məmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer

Ermənistan  Respublikası, Vardenis rayon

Zərkənd kəndi 
 
Təvəllüdü 31.08.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2301.01

Analitik kimya

Ge(IV)–un polifunksional  azopirokatexinlər və səthi-aktiv maddələrlə  müxtəlif  liqandlı  kompleksləri fotometrik analizdə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Metalların  üzvi reagentlərlə komplekslərinin alınması və onların müxtəlif nümunələrdə yeni fotometrik təyini üsullarının işlənib hazırlanması 

Elmi əsərlərinin adları

1.Rüstəmov N.X., Bayramov Ş.M. Mo(VI) –nın 4,7 difenilfenontlarin  və  azopirokatexinlərlə  müxtəlif liqandlı  kompleksləri  fotometrik analizdə. Azərb. kim. jurnalı. 2002. №2. c.84-87

2. Rüstəmov N.X., Bayramov Ş.M.  Zr(IV)-un orfokorboksibenzol azopirokatexin  və BiS-CAS  ilə kompleksi. Azərb. kim. jurnalı 2010. №3. c.235-236

3. Rüstəmov N.X., Bayramov Ş.M.  Ge (IV)-un sulfobenzolazopirokatexin və setiltrimetilam­monium bromid ilə kompleksi. Kimya Problemləri jurnalı. 2014. №4

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 19 il orta məktəbdə müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3417315 
Ev tel. (+994 12) 5131009 
Faks  
Elektron poçtu

chem@science.az