Cahandarov Şəmistan Cahandar oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası Krasnoselo rayonunun Cıvıxlı kəndi   
Təvəllüdü 15.09.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji institutu 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Li2O –CoO- B2O3 və Li2O – Cu2O – B2O3 üçlü sistemlərdə qarşılıqlı təsirin fiziki kimyəvi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

41

 

11

 

17 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Li2O –CoO- B2O3 və Li2O – Cu2O – B2O3 üçlü sistemlərini tədqiq edilmiş, mikroelektronikada istifadə üçün yararlı yüksək müqavimətə malik yeni kristallik və şüşəvari dielektriklər sintez edilmişdir.

Çirklənmiş suların təmizlənməsi üçün əsas tərkibi yerli silikatlı birləşmələrdən ibarət olan yeni adsorbentlərin alınması sahəsində tədqiqat işləri aparılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1.Ш.Д. Джахандаров, П.Ф. Рзазаде. Система Li2O –CoO- B2O3 Ж. «Неорг. Химии» Изд.-во АН ССР, 1980, № 2, с.531-535

2.Ш.Д. Джахандаров, П.Ф. Рзазаде, Н.А. Эйюбова. Исследование системы Li2O-Cu2O-B2O3. Ж. «Неорг. Химии» Изд.-во АН ССР 1980, № 5, с.1372-1378

3.Ş.C. Cahandarov, F.M. Sadıqov, Y.M. Allahverdiyev, O.F. Bayramov. Yerli silikatlı birləşmələrin çirkli suların təmizlənməsində tətbiq sahəsinin tədqiqi. Ekoenergetika elmi texniki jurnalı, 2011, №2, s.61-66

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7377979 
Ev tel. (+994 12) 5140714  
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az