Rüstəmova Ceyran Teymur qızı

 

Anadan olduğu yer Füzuli rayonu 
Təvəllüdü 10.06.1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutu  
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2307.01

Fiziki kimya

Təbii seolitlərin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29

 

12 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Təbii və modifikasiya olunmuş seolitlər əsasında effektiv sorbentlər alınmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Рустамова Дж.Т., Аннагиев М.X., Сафаров Р. С., Байрамова С.С., Мамедова Г.Н. Исследование адсорбции фенола и диоксида углерода на сорбентах, полученных на основе монтомориллонита и диатомита. //Журнал общей химии. 2010, Т.80. вып.6, с. 883-885

2. Рустамова Дж.Т., Эфенди А.Дж., Шихлин-ская Т.А., Алиев С.А., Алиева А.М., Аллахвер¬диев И.К. Физико-химические исследования природных цеолитов - гейландита клиноптило¬лита. // Akademik M.F.Nağıyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı. 2013. 1 cild, s.193-196

3. Rustamova J.T.,Shikhlinskaya T.A., Aliyev S.A., Allakhverdiyev I.K.. Efendiyeva Kh.A., Ismailova B.A. Study of natural zeolite.// European Applied Sciences # 9-2. 2013. Volume 2. р. 59-60

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (daxili 196) 
Mobil tel. (+994 50) 3810792 
Ev tel. (+994 12) 5688892 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az