Mehdiyev Kamran Əlirza oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan, Culfa   
Təvəllüdü 13.11.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU, tətbiqi riyaziyyat 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3303.01

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Etilsiz Aİ-93 avtomobil benzininin alınması üçün ikipilləli katalitik krekinq prosesinin model­ləşdirilməsi və optimallaşdırılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

5

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Etilsiz Aİ-93 avtomobil  benzinin alınması üçün iki pilləli katalitik krekinq prosesinin  riyazi modeli qurulmuş  və optimal rejim tapılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Мехтиев К.А., Джафаров С.Ф., Мехтиева А.М. Особенности автоматизации технологических процессов в нефтегазовой промышленности на основе iFIX. АDNА, Аzərbaycan Аli Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, Бakı, 2010, №3(67), s.51-53.

2. Mehdiyev K.Ə., Ağayev F.H., Allahverdiyev R. N. Neft emalı müəssisələrində informasiyanın toplanması, emalı və nəzarətində müasir texnologiyalar. АMЕА, ЕИM. Бeynəlxalq konfransın materialları. Бakı, 2011, s. 204-207.

3. Мехтиев К.А., Мехтиева А.М., Aгаев Ф.Г., Абдуллаев С.А. Создание информационно измерительной системы для контроля и диагностики параметров измерения нефтепродуктов. Будещите исследования. материалы за VIII международная научна практична kконференция. Т 31. 17-25 февруари. София. 2012. с.52-53.

4. Mehdiyev K.A., Abdullayev S.A., Aliyeva L.A. Diagnostics and forecasting of changes in conditions at the oil and gas enterprises. Материалы за IX международная научна практична конференция. Т 34. София. 17-25април. 2013. с.21-22.

5. Mehdiyev K.Ə., Abdullayev S.A. Katalitik krekinq texnoloji prosesinin optimal iş rejiminin tədqiqi. Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili. Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2013. s.381-382.

6. Mehdiyev K.Ə. Katalitik krekinq prosesinin riyazi modeli, idarə olunması və intensivləşdirilməsi (monoqrafiya, əlyaz-ması).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi böyuk  elmi  işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394163 (165) 
Mobil tel. (+994 50) 7990874 
Ev tel. (+994 12 ) 5798013 
Faks  
Elektron poçtu mehdiyev_k55@mail.ru