Novruzova Fatimə Əsəd qızı

 

Anadan olduğu yer Ordubad şəhəri   
Təvəllüdü 19.12.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adina Neft və Kimya İnstitutu, Kimya-тexnologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad02.00.06

Yuksək molekullu birləşmələr kimyası

Həlledicidə Lyus turşularının  təsiri ilə poliizobutilenin katalitik destruksiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32

 

14

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Poliolefinlərin o cümlədən izobutilen polimer­lərinin katalitik destruksiyası proseslərinin kinetik tədqiqi və riyazi modeli işlənib hazırlanmışdır. Poliolefinlərin polyar monomerlərlə modifi­kasiyası nəticəsində yeni xassəli soplimerlər alınmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.İbrahimov.Ç.Ş., Novruzova F.Ə., Hacıəhməd-zadə.X.Ş. Fridel-Krafts katalizatorlarının təsiri ilə həlledicidə poliizobutilenin destruksiyası və onun polyar monomerlərlə qarşılıqlı təsir proseslərinin kinetiq modeli. Azərbaycan Neft təsərrüfatı jurnalı .2010. №8 s.55-57.

2.Kəlbəliyev.Q.İ., Novruzova F.Ə., Hacıəhməd-zadə.X.Ş. Poliizobutilenin katalitik destruksiyasında özlüluyün müxtəlif parametrlərdən asılılığı. Azərbaycan Neft təsərrüfatı jurnalı. 01.2012. s. 64-66.

3.Kəlbəliyev.Q.İ., Novruzova F.Ə., Hacıəhməd-zadə.X.Ş. Poliizobutilenin vinilasetatla modifi-kasiyasına reaksiya şəraitinin təsiri. Azərbaycan Neft təsərrüfatı jurnalı..2013.№4 s.35-38.

4.Kəlbəliyev.Q.İ., Novruzova F.Ə., Hacıəhməd-zadə.X.Ş. Poliizobutilenin metilmetaakrilatla modifikasiyası reaksiyasının tədqiqi Azərbaycan Neft təsərrüfatı jurnalı. 2014. №2 s. 56-59

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)  5394163 (165) 
Mobil tel. (+994 51) 4359630 
Ev tel. (+994 12)  3749935 
Faks  
Elektron poçtu nato131@rambler.ru