Hacıyeva Kəmalə İsmayıl qızı

 

Anadan olduğu yer Mingəcevir şəhəri   
Təvəllüdü 19.02. 1968 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Az.Politexnik İnstitutu, metalurgiya fakültəsi  
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01

Fiziki-kimya

Sb-Te ərintisinin xlorid turşusu məhlulunda elektrokimyəvi yolla cökdürülməsinin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin tətqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Elektrokimyəvi üsulla xlorid turşusu məhlullarinda Sb-Te ərintisinin nazik yarımkeçirici təbəqələri alınmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.К.И.Гаджиева. Электроосаждение теллура из солянокислых электролитов. Аз. Хим. Жур. 2009. №3. Ст.160-162

2.K.I.Gadjieva. Elektrodeposition of tellurium from hydrochloric acid solitions by cyclic voltammetry methot. 8 th International Frumkin Symposium. Kinetics of elektrod processes, Moscow. 2005. p.270

3.K.İ.Hacıyeva. Sürmə-tellur ərintisinin elektrokimyəvi çökdürülməsi. Az. Kim. Jur. 2012. №2. səh 116-119

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işci 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 
Mobil tel. (+994 55) 8597166
Ev tel. (+994 12) 4325631 
Faks  
Elektron poçtu

kamale68@list.ru