Hüseynova Ruhəngiz Qurmuz qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 14.12.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1.Алиев А.Ш., Мамедов М.Н., Гусейнова Р.Г., Бабаева М.А. Катодная поляризация при электро¬осаждении кадмия из борфтористо¬водородного электролита, Азерб. хим. журнал, 2008, №3, с.94-96.

2. Мамедов М.Н., Алиев А.Ш., Гусейнова Р.Г., М.А.Бабаева. Электрохимическое получение полупроводниковых пленок селе¬нида кадмия, Евразийский симпозиум по инновациям в катализе и электрохимии. Алматы, 2010, стр.195.

3.Akif Shikhan Aliyev, Mahmoud El-rouby, Həsənli Z.H., Huseynova R.G. Nuriyev Y.A. Electrodepozition of cadmium on Multi-Walled Carbon Nanotube International Jornal Nano and Material Sciences, pp.36-48, 2013,USA,Florida

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 5109345 
Mobil tel. (+994 50) 5831241
Ev tel. (+994 12) 5968605 
Faks  
Elektron poçtu ruhangizhanum@rambler.ru