Mustafayeva Çimnaz Abas Əli qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 01.01.1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan  Neft və Kimya İnstitutu, kimya-texnologiya fakültəsi   
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi dosent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2316.01

Kimyəvi kinetika və kataliz

Propilenin hidrogen peroksid ilə propilen oksidi və akroleinə əlaqəli oksidləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

 

46


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri H2O2  ilə əlaqəli oksidləşmə proseslərində yüksək çıxım və selektivliklə propilen oksidi, izopropil spirti, akrolein və s. alınmasına nail olmuşdur 

Elmi əsərlərinin adları

1. Ch.A.Mustafaeva, Z.U.Ramazanova, I.T.Nagieva, Z.A.Mustafaev, T.M.Nagiev. Oxidation of propane to isopropyl alcohol by hydrogen peroxide on different ironporphyrin< biomimetics. 18th International Congress of Chemical and Process Engineering 24th – 28th August, 2008, Prague. Czech Republic (məqalə).

2. L.M.Gasanova, Ch.A.Mustafaeva, Z.U.Ramazanova, Z.A.Mustafaev, Sh.Z.Gasanli, T.M.Nagiev.Oxidation of propane to isopropyl alcohol by hydrogen peroxide on different ironporphyrin biomimetics. The 14th International Congress on Catalysis. July, 13-18, 2008 COEX. Seoul, Korea.

3. L.M.Gasanova, Ch.A.Mustafaeva, I.T.Nagieva, U.V.Nasirova, T.M.Nagiev. Synthesis, activity and characterization of ironporphyrin biomimetic catalysts for epoxidation of propylene by hydrogen peroxide. The 14th International Congress on Catalysis. July, 13-18, 2008 COEX. Seoul, Korea (məqalə)

4. U.V.Nasirova, I.T.Nagieva, Ch.A.Mustafaeva, L.M.Gasanova, T.M.Nagiev. Ironporphyrin catalysts Immobilized for “green” oxidation of lower parafin and Unsaturated hydrocarbans. 6th World Congress on Oxidation Catalysis Lille- France July 5-10, 2009 1B-181. p. 20-21 (məqalə). 

5. U.V.Nasirova, L.M.Gasanova, I.T.Nagieva, Ch.A.Mustafaeva, T.M.Nagiev. Coherent- Synchronized Monooxidation of low alkenes on heterogeneous ironporphyrin biomimetic – per – FTPhPFe3+OH/Al2O3. Europe Cat IX. Catalysis for a sustanaible World. 30th August-4th September, 2009 Salamanca (Spain) (məqalə). 

6. Ch.A.Mustafayeva, T.M.Nağıyev. Biomimetik katalizatorların sintezi və onların monoksigenaz aktivliyinin tədqiqi. Akademik M.F.Nağıyevin 105-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının məruzələrin tezisləri. Bakı-2013 səh.55-57

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5394159 (127) 
Mobil tel. (+994 50) 6607288 
Ev tel. (+994 12) 5396172 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az