Paşacanov Aydın Məhəmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası Qardabani rayonu, Kosalı kəndi   
Təvəllüdü 09.05.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2301.01

Analitik kimya

Bismutun atom-absorbsiya  təyininin tədqiqi, onun təbii və sənaye  obyektlərində təkmilləşdirilmiş təyini metodlarının işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

124

 

72

 

30 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Metalların kompleks birləşmələrinin tədqiqi və mürəkkəb nümunələrdə metalların yeni atom-absorbsiya və fotometrik təyini metodlarının işlənməsi 

Elmi əsərlərinin adları

1. Пашаджанов А.М. Атомно-абсорбционное определение низких содержаний серебра. Заводская лабораторий. Диагностика материалов. 2006, т.72, №4, с. 22–23

2. Пашаджанов А.М. Т-бутилфенол-4-мето-ксиазобензолом. Журн. аналит. химии. 2005, №11, т.60, с. 1131–1134.

3.Пашаджанов А.М., Рустамов Н.Х. Экстракционно-атомно-абсорбционные определения с применением производных п-трет-бутилфенола в анализе почв. IV Международная конференция "ЭОС-2010". Воронеж-2010, с.191.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

7 il orta məktəb,

14 il Bakı Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398  
Mobil tel. (+994 50) 3701088 
Ev tel. (+994 12) 5682244 
Faks  
Elektron poçtu esmet@rambler.ru