Əliyeva Səbinə Ağadadaş qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 17.02.1973 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, kimya texnologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3303.01

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Təbii qaz hidratların əmələgəlməsinin qarşısının alınması proseslərinin intensivləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31


26


2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Çoxkomponentli maye-qaz sistemlərin kritik hallarda, texnoloji, fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi və hesablanması sahəsində elmi işlər aparılmışdır.

Sonuncu işləri qazhidrat sistemlərinin (CH4, CO2) termokinetikasının, silikogelə hopdurulmuş spirtlərin, hal parametrlərinin və ingibitor tərkibinin hidratəmələgəlməyə təsirinin tədqiqi sahəsinə aiddir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Алиева С.А., Асадов М.М. Температурные зависимости диффузионных свойств в системе природный газ–вода//Энциклопедия инженера-химика. 2010. № 6. С. 23–27.

2.Асадов М.М., Алиева С.А.Очистка молекул воды из природного газа ингибито рами газо-гидратообразования Аз. хим. журн. 2010. № 4. С. 89–92.

3. Асадов М.М., Алиева С.А., РамазановаЭ.Э., Шабанов А.Л., Алиев Э.Н., О выборе составов ингибиторов и параметров состояния влияющие на образование гидратов/ «Хазар нефтгазятаг-2012». Научно-практическая конференция. Сборник статей 4-5 декабря 2012. С. 17–19.

4. Асадов М.М., Алиева С.А., Рамазанова Э.Э., Алиев Э.Н., Шабанов А.Л. Изучение параметров состояния, влияющих на образование гидратов газов (CH4, CO2) //МОАР. АГНА. НИИ «Геотехнологические проблемы нефти,газа и Химия». Ученыезаписки. 2012. Т. 13. С. 213–220.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi   
Xidməti tel. (+994 12) 5398472 
Mobil tel. (+994 51) 3016017 
Ev tel. (+994 12) 4410375 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az