Tahirli Hilal Muradxan oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan SSR, Sisian r-nu, Urud kəndi   
Təvəllüdü 12.03.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2308.01                                          

Elektrokimya                                                   

Anod materiallarının korroziya-elektrokimyəvi xassələrinin öyrənilməsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

25

 

                                                                                                                                            4

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri 1.Al və onun ərintilərinin korroziyadan mühafizəsi üçün kiçik tezlikli anod impuls cərəyanından istifadə etməklə effektli metodun işlənib hazırlanması.

2.Karbonlu poladlar üzərində termodiffuziya üsulu ilə korroziyaya və eroziyaya davamlı karbid örtüklərinin formalaşdırılmasının fiziki-kimyəvi qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi

Elmi əsərlərinin adları

1.Tagirli G.M., Kuliyev S.A. Gayanov A.F. Akhmedov M.M. Aliyev F.G. Investigation of surface characteristics of magnesium alloy in sulphit containing electrolytes by XPS. 52nd meeting of the investigational Society of Electrochemistry, Joint International meeting, San Francisco, USA, Sep. 2-7, 2001.

2. Мамедов Ш.Н., Ширинов Т.И., Тагирли Г.М., Мамедов А.Т., Вердиев С.У Анодное растворение арматурных сталей 35ГС и АТ400С в смешанных сульфатно-хлоридных растворах. ж. Химические проблемы, 2005, №4, с.69-72.

3. Sadawy M.M., Shirinov T.U., Tagirli G.M. Huseinov R.G., Akberov E.M.Investigation of alloying elements and nonmetallic inclusions effects on the corrosion and electrochemical behavior of high alloying steel. Journal of AL Azhar University, Engineering Sector, Vol.3, No.9, October, 2008, p.1143-1149.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Sector müdiri   
Xidməti tel. (+994 12) 5399353 (140) 
Mobil tel. (+994 50) 4959951 
Ev tel. (+994 12) 4319951 
Faks  
Elektron poçtu

hitahirli@gmail.com