Teymurova Emma Abasovna

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 10.05.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.06.13

Əlvan və nadir metalların  metallurgiyası

Yüksəkdəmirli qurğuşun sulfid konsentratlarinin emalının fiziki-kimyəvi və texnoloji əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

52

 

27

 

17 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1.Г.Б.Шахтахтинский, Г.А.Шакаров, Э.А.Теймурова. А.с.№1082851 SU "Способ переработки свинцового концентрата" с приоритетом от 14.04.1983, Опубл. в Бюл. изобр., Москва, №12, 1984

2. Alınmış nəticələr asasında Çimkənd qurğuşun zavodunda yüksəkdəmirli qurğuşun sulfid konsentratlarının kompleks emalı texnologiyası sənayedə tətbiq olunmuşdur və Filizçay qurğuşun sulfid konsentratlarının yüksək effektivli emalının mümkünlüyü təsdiq olunmuşdur.

3.Monoqrafiya – М.М.Ахмедов, Э.А.Теймурова "Переработки высокожелезистых сульфидных свинцовых концентратов". Баку XXI-YNE, 2008-252 с.

Elmi əsərlərinin adları

1.E.A.Teymurova, M.M.Akhmedova, M.R.Manafov, I.H.Melikova. Investigation of high ferriferous sulphide lead concentrates processing technology. //Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Weinheim, Germany. 2012, №3, p.p. 212-219

2. E.A.Teymurova, M.M.Akhmedova, I.H.Melikova, R.M.Qadimov. Investigation of the phase transformations of high ferriferous lead sinter at the reducing by the conversed natural gas. //Europaishe Fachhochschule, Stuttgart, Germany, №7, 2013, р.р.26-36

3. М.М.Ахмедов, Э.А.Теймурова, И.Г.Меликова. Об условиях восстановления высокожелезистого свинцового агломерата природным газом в смеси с парами воды. //Химическая промышленность сегодня, Москва, 2009, №8, с.22-27

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394159 (1-33) 
Mobil tel. (+994 55) 4947457 
Ev tel. (+994 12) 5392353 
Faks  
Elektron poçtu

timurov07@mail.ru