İsmayılov Namiq Ismayıl oğlu

 

Anadan olduğu yer Qazax r-n, Roylu kəndi   
Təvəllüdü 26.08.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Pedaqoji Universiteti, kimya fakültəsi  
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2301.01

Anakitik kimya

Xlorqallat və halogentelluritlərin safraninin azotörəmələri ilə assosiatları və onların analizdə tətbiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

11

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ga, Te, In, Au, Hg və s. elementlərin təyini üçün yeni həssas və seçici üsulları işlənmişdir.

Ga, Te, In, Au, Hg və s. elementləri üçün yeni ekstraksiyalı-fotometrik təyin üsulları işlənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.Н.И. Исмаилов, Н.Х.Рустамов. Экстракцион­но-фотометрическое определение теллура (IV) с азозамещенными сафранинами. Азерб. Хим. журнал, №4, 2001, с.38

2. Н.И. Исмаилов, Н.Х.Рустамов. Ассоциаты хлоргаллата с азозамещенными сафранинами и применение их в анализе. Азерб. Хим. журнал, №3, 2003, с.81

3.Н.И.Исмаилов. Экстракционно-фотометри­ческое определение ртути с азозамещенными этакридина. Азерб. Хим. журнал, №3, 2002, с.67.

4.Н.И.Исмаилов. Экстракционно-фотометри­ческое определение индия с 9-амино-4-этокси­акридин-6-азо- N=N′-β-нафтолом (АэАН) и применение их в в фотометрическом анализе. Журнал «Химические Проблемы», №2, 2010.   

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 15 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan fəxri bədən tərbiyəsi  idman ustası

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)  5394159 
Mobil tel. (+994 50) 3472452 
Ev tel. (+994 12) 5139219 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az