İbrahimov Əli Adil oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan respub. Vardenis rayonunun Şişqaya kəndi   
Təvəllüdü 19.07.1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri – üzvi kimya

Müxtəlif tərkibli kükürd qazının reduksiyası üçün katalizator hazirlanması və metanın daha səmərəli konversiya üsulunun seçilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43


23


12

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri Metallurgiya qazlarının tərkibindəki kükürd dioksiddən sərbəst kükürdün alınması üçün yeni katalizatorların sintezi,həmin proses ücün səmərəli konversiya üslunun işlənib hazırlanması.İşin nəticələri  Ryazan şəhərində( RF) yarimsənaye qurğusunda sinaqdan keçirilmiş və müsbət nəticələr alınmışdır.    

Elmi əsərlərinin adları

1.М.М.Ахмедов, А.А.Ибрагимов. «Кинетика воoстaновления диоксида серы водородом», ЖПХ, т.69, вып. 7, 1996, с.1129-1132

2.М.М.Ахмедов, А.А.Ибрагимов «Кинетика восстановления диоксида серы сероводородом на Fе –цеолитном катализаторе», Журнал хим. пром. сегодня, 2007, № 2 с.22 - 26

3.М.М.Ахмедов, А.А.Ибрагимов «Утилизация серосодержащих газов процесса Клауса на металлоцеолитном катализаторе». Internationaler Konqress Fachmesse Ero-Eko Hannover Proqramm abstrakts/Novomber ,16 - 17

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398132 
Mobil tel. (+994 50) 3575070 
Ev tel. (+994 12) 4772293 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az