Seidrzayeva Eleonora Məmmədağa qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 23.12.1944  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti   
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Baş elmi işci 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad23.14.01

«Neft kimyası»

«UİT-li elektromaqnit sahəsində su buxarının iştiraki ilə toluolun dealkilləşməsi lə mono­etanolaminin reduksiyaedici aminləşməsi reaksi­yasına və onların fiziki-kimyəvi xassələrinə katalizatorların termiki işləmə şəraitinin təsiri» 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

74

 

9


19 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri UİT-li elektromagnit sahəsində su buxarının iştirakı ilə toluolun  dealkilləşməsi və  monoetanolaminin reduksiyaedici  aminləşməsi reaksiyasına və onların fiziki-kimyəvi xassələrinə katalizatorların  termiki işləmə şəraitinin təsiri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Ю.Н. Литвишков, Э.М. Сеидрзаева и др. «Микроволновые стимулированные реакции деалкилирования толуола с водяным паром в присутствии Ni-Co-CrAl-/Al2O3» «Нефтехи-мия» №3, том 52, с. 211-214, Москва, 2012.

2. Ю.Н. Литвишков, Э.М. Сеидрзаева и др. «Синтез пористого Al-/Al2O3 - носителя катализатора, стимулируемой электромагнитным излучением СВЧ- диапазона» «Катализ в промышленности» №1, с. 69-74, Москва, 2012

3. Ю.Н. Литвишков, Э.М. Сеидрзаева и др. Синтез пористого Al-/Al2O3 - носителя для катализаторов реакций, стимулируемых электромагнитным излучением СВЧ-диапазона Нанотехнология «Наука и производство», №1, (10) с. 5-11, Москва 2011

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işci 
Xidməti tel. (+994 12)  5381398 (daxili - 186) 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az