Əsədov Səlim Mirsəlim oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı   
Təvəllüdü 23.11.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, tətbiqi riyaziyyat fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


3303.01

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Mədən sularının ağır metalların ionlarından təmizlənməsi proseslərinin modelləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

44

 

20

 

17

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Hesablama üsullarından istifadə edərək mürəkkəb texnoloji (təmizləmə, filtirləşmə, həllolma) və fiziki-kimyəvi sistemlərin modelləşdirilməsi, opti­mal­laşdırılması və parametrlərinin hesablaması aparılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Асадов С.М., Алиев А.М. Об определении связи между параметрами одной модели динамического фильтрования суспензий // Докл. НАНА. 2005. Т. LXI. № 1. С. 99-104.

2. Асадов С.М. Расчет растворимости малорастворимых солей в водном растворе // Азербайджанский химический журнал. 2007. № 1. С.137-139.

3. Асадов С.М. Кинетика очистки пластовых вод от тяжелых металлов с использованием осаждающего реагента // Азербайджанское нефтяное хозяйство. 2007. № 10. С. 61-63.

4. Асадов С.М., Алиев А.М. Свойства ионов тяжелых металлов нефтяных пластовых вод // Вода и Экология: проблемы и решения. Санкт-Петербург. 2008. № 2. С. 44-49.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 əlavə190 
Mobil tel. (+994 55) 6641477 
Ev tel. (+994 12) 5130369 
Faks  
Elektron poçtu salim7777@gmail.com