Abbasov Mehman Təyyar oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 12.04.1968 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texniki Universiteti, Mühəndis-metallurgiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Dosent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad23.07.01

Fiziki kimya

Sulfat-tartrat elektroloitlərindən Cd-Te ərintilə-rinin elektrolitik yolla alınmasının fiziki-kimyəvi aspektlərinin seçilməsinin qanunauyğunluqları.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42

 

10 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif elektrolitlərdən elektrokimyəvi üsulla metalların ikili yarımkeçirici (CdTe, CuTe, SbTe, CdS) nazik təbəqələri alinmişdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Мамедов М.Н., Бабаева М.А. Исследование условий электроосаждения сплава кадмий-теллур из тартратно-сернокислого электролита. //Ученые записки АзТУ. Т.8. №2. 1999. С.37-39

2.Mamedov M.N. Electropreciption of alloys Cu-Te from fluoborate electrolyte //54JSE Meetinq Brazil, San –Paulo, Sept. 2003. P187

3.Мамедов М.Н., Гаджиева К.И. Электро-осаждение сплава сурьма-теллур из cолянокислого электролита.// Журн. Хим. Проб. 2004, №4, c.98-101.

4. Akif Shikhan Aliyev a, Mahmoud El-rouby*a,b, Suleymanov A. S. Electrochemical Reduction Studies on the Behavior of Thiosulfate on Multi Walled Carbon Nano Tubes Paste Electrode // Nanoscience and Nanotechnology: An International Journal 2013; 3(3): 60-64

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elm işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 
Mobil tel. (+994 50) 5062054 
Ev tel. (+994 12) 4653497 
Faks  
Elektron poçtu mehman20@mail.ru