Babanlı Kəmalə Nağı qızı

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Res. Masis r-nu   
Təvəllüdü 29.11.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Baki Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə  fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad23.03.01

Qeyri – üzvi kimya

Ag2X - PbX- Bi2X3 ( X - Se, Te ) sistemlərinin Fiziki - kimyəvi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21

 

8

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Gümüşün Pb və Bi –la selenidləri və telluridləri əsasında yeni qeyri –

stexiometrik fazaların aşkar edilməsi, onların istiqamətli sintezinin fiziki – kimyəvi əsaslarının işlənməsi. 

Elmi əsərlərinin adları

1. K.N.Babanly, N.B.Babanly, I.I.Aliyev, Yu.A.Yusibov Semiconductor solid solutions with NaCl type cubic structure in systems Ag-Pb-Bi-Se(Te) / Кристаллохимия интерметаллических соединений, Львов, 2010, с.34

2. Бабанлы Н.Б., Алиев И.И, Бабанлы К.Н., Ю.А.Юсибов. Фазовые равновесия в системе Ag2Te-PbTe-Bi2Te3 // Ж. Неорган. химии, 2011, т.56, №9, с.1547-1553

3. Бабанлы К.Н., Бабанлы Н.Б., Алиев И.И, Термодинамическое исследование твердых растворов (2PbSe)х(AgBiSe2)1-х методом ЭДС с твердым электролитом // Аз. Хим. Журн., 2012, №1, c49-53

4. Бабанлы Н.Б., Алиев И.И, Бабанлы К.Н., Ю.А.Юсибов. Термодинамические свойства твердых растворов в системе PbTe-AgBiTe2 /XIV конференция "Высокочистые вещества и материалы. Получение, анна¬лиз и применение", тезисы докладов, Нижний Новгород, 2011, с.186

5. Бабанлы К.Н., Ф.Н.Гусейнов, И.И.Алиев Твердофазовые равновесия в системе PbSe-Bi2Se3-Se и термодинамические свойства промежуточных фаз // Ж. Неорган.химии, 2012 т.57, №1 c 107 - 1102

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Elmi  işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394163  (207) 
Mobil tel. (+994 55) 6656356 
Ev tel. (+994 12) 5685909 
Faks  
Elektron poçtu kamababan@gmail.com