Rəhimova Validə Murad qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Xızı rayonu   
Təvəllüdü 15.02.1945 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik institutu 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Baş elmi işci  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun ad02.00.01

Qeyri-üzvi kimya

In-Sb(Bi)-Se(S0üçlü sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

66

 

25 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri In-Sb-Se və İn-Bi-S-üçlu sistemləri fiziki-kimyəvi analiz üsüllari(DTA,RFA və MSA)vasitəsilə tədqiq olunmuşdur. Bu sistemlərin kəsiklərinin tədqiqi zamanı əmələ gələn bərk məhlul sahələrindən (InSe əsasında) monokristallar yetişdirilmişdir. Eltktro¬fiziki parametrləri ölçülmüşdür. InSe əsasında alınmış monokristalların rentgenkeçiriciliyə malik olması təyin olunmuşdur. Bu xassələrinə görə tibbidə şua terapiyasında eləcədə sənaye deffektoskopiyasında tədbig üçün lazım olan rentgenşualanma dedektoru təklif olunur ki, buna da müəlliflik şahadətnaməsi alınmışdır.  

Elmi əsərlərinin adları

1.Agayeva R.M., Rəhimova V.M. Naffildit mineralının sintetik analoqlarının alınması və tədqiqi //Kimya Problemləri jurnalı, Bakı, 2007, s.380-382.

2. Бахшалиева Э.А., Аждарова Д.С., Рагимова В.М. и др.”Исследование сечений Yb5-Pb3-YbTe и YbPb-PbTe тройной системы

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (207) 
Mobil tel. (+994 50) 6675895 
Ev tel. (+994 12) 4216113 
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az