Haciyev Qurban Nadir oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı   
Təvəllüdü 01.08.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya institutu,  kimya-texnologiya  fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

Molibdentərkibli oksid katalızatorlar üzərində propilenin oksidləşdirici ammonolizi     

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

69 

 

14                                                                                                                                                

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Məhsuldarlığı 150 min ton/il akril  turşusunun nitrili olan propilenin oksidləşdirici ammonoliz qurğusu, “NITRON” sənaye birliyi, Saratov şəhəri                     Rusiya.

Guc-mühərrik aqreqatları korpusunda daxiliyanma mühərriklərinin tullantı qazların zərəsizləşdiril­məsi qurğusu, “AVTOQAZ” sənaye birliyi,                              Nijni Novqorod, Rusiya. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Гаджиев Г.Н. Вопросы газожидкостной хроматоргафии. VIII  Определение общего содержания органических веществ в воздухе методом  хроматорафического анализа. Журнал «Химические Проблемы»,     Баку, 2007, № 2, с. 359-361.

2.Hacıyev Q.N.,Şeynin V.Y., Hacıyev İ.N. Alüminium hidroksidin hazırlanma üsulu və kristal quruluşunun alüminium oksidin katalitik fəallığına təsiri «Kimya Problemləri» jurnalı,                Baku, 2009, № 2, s.362-365

3. Hacıyev Q.N. Sadə və mürəkkəb metaloksid sistemlər üzərində propenin ammonyak iştirakında oksidləşməsi. II.Metaloksid sistemlərin termo­qrafik və elektronoqrafik tədqiqi haqqında.  «Kimya Problemləri» jurnalı. Baku, 2007, № 3, с. 603-607.

4. Hacıyev Q.N. Kimyəvi hərəkət haqqında   “Kimya məktəbdə” məcmuəsi,   Baku, 2009, № 1, s.32-45

5. Hacıyev Q.N. Kimyada valentlik anlayışı   «Kimya məktəbdə» məcmuəsi, Baku, 2009, № 2, s.61-79

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Arademiyası “Fiziki kimya” kafedrası, dosent                                  
Digər fəaliyyəti 

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, ekspert 

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.

(+994 12) 5381398 (179)

(+994 12) 5108592 (185)

(+994 12 ) 125394159 (203) 

Mobil tel. (+994 55) 7867727
Ev tel.

(+994 12) 5956835

(+994 12) 4920778 
Faks  
Elektron poçtu

hacigurban@mail.ru