İsgəndərova Nelli Məcidovna

 

Anadan olduğu yer Saratov şəh., Russiya   
Təvəllüdü 28.10.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2314.01                                                    

Neft kimyası                                                          

p-Krezolun sirkə aldegidinə heterogen atsil-ləşməsi. 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

46

 

19 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Karbon monoksidin karbondioksidə oksidləşmə və etilbenzolun stirola oksidləşdiriçi dehidrogen­ləşmə prosesləri ücün yeni effektiv katalizatorlar hazırlanmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Искендерова Н.М., Литвишков Ю.Н., Талышинский Р.М. О возможных причинах интенсификации реакции гетерогенно-каталитического окисления м-ксилола микроволновым излучением. Нефтехимия (РФ) т.53,  №2,  с.133-137, 2013г.  

2.İsgəndərova N.M., Litvişkov Y.N., Şeynin V.Y. Karbon monooksid oksidləşməsi üçün katalizator. Az.Resp.Patent № i 2005 0110 18.07.2005

3.Искендерова Н.М., Литвишков Ю.Н., Талышинский Р.М.  Микроволновая интенсификация реакции гетерогенно-каталитического окисления м-ксилола в присутствии наноструктурирован-ного  Co-Mn/Al2O3/Al-катализатора. Нанотехнология: Наука и производство, №1(22), 2013,  с.15-22, Москва. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyuk elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)  5108592  (əlavə 179) 
Mobil tel. (+994 50)  6400813 
Ev tel. (+994 12)  5308715 
Faks  
Elektron poçtu nelmed47@hotmail.ru