Səmədov Xasay Rəhim oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qubadlı rayonu, Boynəkər kəndi    
Təvəllüdü 01.06.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimyaçı 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01

Fiziki kimya

“X-seolitinin qallosilikat, alyumoqermanat analo­qlarının və tərkibində bor olan A və X tipli seolit­lərin sintezi və onların xassələrinin tədqiqi.”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55

 

14

 

28 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yüksək silisiumlu seolitlər sintez olunmuş, onların fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilərək alınmış nəti­cə­lər yerli və xarici jurnallarda çap olunmuşdur 

Elmi əsərlərinin adları

1.”Təbii xammal əsasında seolitlərin sintezi və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməsi” Kimya problemləri jurnalı, 2010, №3, s.145

2.”Синтез и физико-химическое исследование высококремнеземного цеолита ZSM-5 из при­ро­д­ного сырья”, Журнал Физическая химия, 2011, т.85, №2, стр.288-292

3.”Синтез и структурно-химическое исследо­вание цеолита типа фожазита и его новой структурной модификации”, Журнал Прикладной химии, 2013, т.86, №5, стр.691

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381998  
Mobil tel. (+994 55) 7911196 
Ev tel. (+994 12) 3718020 
Faks  
Elektron poçtu v-qasymov@rambler.ru