Qasımov Vaqif Əkbər oğlu

 

Anadan olduğu yer Ağdam şəhəri   
Təvəllüdü 01.09. 1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Periodik sistemin III(In,Tl, La, Eu, Gd), IV(Pb) və V(Sb, Bi) qrup elementlərinin üçlü xalkogenidlərinin kristallaşması və quruluş- kimyəvi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

90


17

 

14

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri Elektronoqrafiya və rentgenoqrafiya üsulları ilə  bir sıra üşlü xalkogenidlərin kristallik quruluşları tədqiq olunmuşdur. Stibnit homoloqlarının, lantanoidlərin üçlü sulfidlərinin və tiostannatları-nın quruluş xüsusiyyətləri araşdırılmış, kristallo-kimyəvi qanunauyğunluqlar müəyyənləşdirilmiş-dir. Bir sıra təbii mineralların lantanoid analoqları sintez edilmiş və kristalloqrafik xarakteristikaları təyin olunmuşdur.  

Elmi əsərlərinin adları

1.O.Alekperov, N.Mamedov, N.Safarov, V.Gasimov, and A.Nadjafov. Ƴ-Radiation Stimulated Struktural Transition of Monoclinic TlInS2 to Hexaqonal Phase. /Japan. Jour. of Appl.Phys., v.50,(2011), 05FD05.

2. Д.Г.Барбаран, Г.Г.Гусейнов, В.А.Гасымов, С.С.Рагимов, Фазовые переходы и электрофизические свойства кристаллов Cu3Co0.5Se2. /Журн., Неорганические материалы, 2012, т.48, №8, с. 897-900

3. Y.I.Jafarov, M.B.Babanly, İ.R.Amiraslanov, V.A.Gasimov, A.V. Shevelkov, Z.S.Aliev /Study of the 3Tl2S + Sb2Te3 3Tl2Te + Sb2S3 reciprocal system./ Jounal of Alloys and Compounds, (2014), 582, 659-669

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Qrup rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5394159 (daxili 172) 
Mobil tel. (+994 55) 7154780 
Ev tel. (+994 12) 4770787 
Faks  
Elektron poçtu v-gasymov@rambler.ru