Cəfərov Qəzənfər Müzəffər oğlu

 

Anadan olduğu yer Qərbi Azərbaycan, Dərələyəz bölgəsi         
Təvəllüdü 01.04.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetiı 
Elmi dərəcəsi Kimya uzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Kobalt və rodiumun yarımsendviç və sendviç tipli tsiklopentadienil komplekslərinin sintezi və onların elektron quruluşlarının tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

48

 

11

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Keçid metalların 100-ədək yeni sendviç və yarımsendviç tipli tsiklopentadienil və tsiklopentadienilkarbonil kompleksləri sintez edilmiş, onların quruluşu, fiziki və kimyəvi xassələri tədqiq edilmiş və bəzi proseslərdə katalitik aktivlikləri öyrənilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Г.М.Джафаров, И.Г.Мамедов, Р.М.Салимов, И.У.Лятифов. Различия в магнитном экранировании 13С(СО) и 17О(СО) в поли- комплексах переходных металлов. Вестник БГУ, 2011, №4, с.28.2. I.U.Lyatifov, G.M.Jafarov, P.V.Petrovskiy at al. 1H, 13C, 17O NMR- and IR-spectroscopic and mass-spectrometric studies of MenCpM(CO)2 (M=Co,Rh)  homologues.  J.Organometall. Chem. 1989, v.369, p.223.3. Г.М.Джафаров, И.Г.Мамедов, Р.М.Салимов, И.У.Лятифов. Конформационные взаимодей­ствия метиль­ных групп в несимметрично замещенных метил­металлоценах [(CH3)nC5H5–nMC5H5)]PF (M=Fe,Co,Rh). Вестник БГУ, 2013 №3, с.5
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 20 il pedaqoji staj 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 otaq -147 
Mobil tel. (+994 51) 7528633 
Ev tel. (+994 12) 4284809 
Faks  
Elektron poçtu jqazanfar@mail.ru