Zaytseva Zoya Aleksandrovna

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 09.09.1934  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Sənaye İnstitutu 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad07.00.10

Elm və  texnikanın tarixi

Kimya və kimya texnologiyası arasındaki münasibətlərin evolyusiyası-inkişafı  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37

 

13

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Кimya texnologiyası nəzəriyyəsinin inkişafı əsasında yenidən dövr etdirmə reaktorlarının (temperatur  və qatılıq qradienti nöqteyi-nəzərindən) və proseslərinin (sadə və mürəkkəb istehsal quruluşlarının sistem xüsusiyyətləri-xarakteri nöqteyi-nəzərindən) tədqiqi. Sonradan elm kimi təsdiqini tapmış bir sıra elm sahələrinin – system analizinin, kimyəvi proseslərin riyazi modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması, həm­çinın kimya texnologiyasının keyfiyyətcə daha yüksək səviyyəyə qaldırılması üçün kimyəvi və texnoloji problemlərin həllində böyük potensiala malik qeyri-ənənəvi yanaşmaların başlanğıclarının əsasını qoyan yenidən dövretmə nəzəriyyəsinin prioritet – istiqamətlərinin aşkar edilməsi. 

Elmi əsərlərinin adları

1. В.И.Кузнецовым и Т.Н.Шахтахтинским. Соз­дание и развитие учения о рециркул­яционных процессах в химической технологии. Баку. Элм, 1979, 138с. 

2. В.И.Кузнецовым. Химия и химическая технология. Эволюция взаимосвязей. М.: Наука, 1984.  295 с. 

3. Академик Муртуза Нагиев, Т.М.Нагиевым Линия жизни – поиск философского камня (к столетию со дня рождения). Баку: Qismət, 2008. 640 с.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (əlavə 168) 
Mobil tel. (+994 51)  8808024 
Ev tel. (+994 12) 5389315 
Faks  
Elektron poçtu itpcht@itpcht.ab.az