Səlimova Sevinc Rza qızı

 

Anadan olduğu yer Cəlilabad r-nu   
Təvəllüdü 04.02.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2307.01

Fiziki kimya

Hidrogen sulfidli karbohidrogen-elektrolit iki­fazalı sistemdə poladın korroziyasına səthi-aktiv maddələrin və müxtəlif neft karbohidrogenlərinin təsirinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

16

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Filizçay polimetal sulfid filizinin kompleks emalı və filizin emalından alınan qurğuşunlu kekdən Ag və Au-in çıxarılması  

Elmi əsərlərinin adları

1. Юсубов Р.Н., Эфендиев Ч.Д.,  Салимова С.Р., Ахмедов М.М. Изучение влияния количества окислителя и кислотности раствора на процесс тиокарбамидного выщелачивания золотосодержащей руды // Научно-техни­ческий журнал. Вопросы химии и химической технологии. 2007, №5, с. 90-91

2.Akhmedov M.M.,Geydarov A.A., Veliyev B.S., Yusifova N.V., Salimova S.R., Kadyrova G.A. Vanadium extraction from ash residue of fuel oil combustion //Euro Hannover 2013. 28-29 november. Das Internationale Symposium "Okologische, technologischie und rechtliche aspekte der Lebensversorgung". 2013. p. 17-18

3. Əfəndiyeva S.Q., Əhmədov M.M., Həşimova J.Ş.,  Heydərova A.M., Səlimova S.R. Filizçay polimetal filizi və onun pirrotinləşmə məhsulunun üçvalentli dəmir xlorid duzu iştirakında həll olması. // Kimya Problemləri. 2013, №3, s. 368-372

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (daxili 132) 
Mobil tel. (+994 50) 7122200 
Ev tel. (+994 12) 4968221 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az