Qasımova Nazilə Əbdül qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 21.10.1943 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Universiteti,  kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı


-         mövzunun ad2314.01

Neft kimyası      

Sulfat turşusunun iştirakı ilə fenol və izomer krezolların tsikloolefinlərlə alkilləşməsi və reaksiya məhsulları əsasında sürtkü yağlarına  aşqarların və fizioloji aktiv maddələrin alınması.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

91

 

 45

 

  7 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Aminturşularının törəmələrinin alınması, bu məqsədlə fenilalaninin və tirozinin epoksidləşmə, amidləşmə  və aromatikləşmə  reaksiyalarının tədqiqi. Alınan maddələrin bioloji aktivliyi  farmakologiya sahəsində öyrənilmiş və patentlə təsdiq olunmuşdur.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Зейналов С.Б., Будагова Р.Н., Касумова Н.А., Гусейнов Э.Р. Синтез краун-эфиров  -  экстра­гентов металлов.  XIX  Менделеевский съезд. Волгоград. 2011, с.484.

2. Зейналов С.Б., Касумова Н.А., Будагова Р.Н.  Синтетические масла на основе циклогексил­овых эфиров  этилен и пропилен гликолей. Azərbaycan Hava Yolları  Milli Aviasiya Akademiyası. Bakı. 2012,cild 14, №1, s.23-27.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3611547 
Ev tel. (+994 12) 5309993 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az