Sadıqova Gülərə Kamil qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 25.01.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2314.01

Neft kimyası

α-Metilbenziləvəzedici fenolların bir sıra törəmələrini  aşqarlar kimi sürtkü yaqlarina və soyuducu mayyelərə tətbiqi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

 15

 

  1

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ədəbiyyatda  məlum olmayan yeni  S-, N- və O-tərkibli  α-metilbenziləvəzedici fenolların  törəmə­ləri  sintez olunmuş  və  onların antioksidləçdirici, antikorroziya və sürtünməyə qarşı  aşqarlar kimi sürtkü yaqlarda və soyuducu mayyelərdə  tətbiq  olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1. З.Р.Агаева, С.Б.Зейналов, П.Ш.Мамедова, Г.К.Садыхова. Изучение влияния  S-содер­жащих  α-метил-бензилзамещенных  фенолов  на уменьшение  коррозионно-механического износа металлического оборудования нефт­яных скважин. Ж. «Нефтепереработка и нефте­химия». Москва. 2008, №2, с.42-45.

2.С.М.Багир-заде, С.К.Шарифова, Г.К.Садыхова, И.С.Лютвелизаде. Сложные эфиры парааминобензойной  кислоты. «Elmi əsərlər. Fundamental elmlər». Bakı. 2011, №2, cild X(38), s.128-131.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5747493 
Ev tel. (+994 12) 4338379 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az