Şərifova Səidə Kamil qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 11.05.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət  Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2306.01

Üzvi- kimya

1-amin-2-hidroksipropilharboksilatların sintezi    və onların  bioloji aktivliyi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

72

 

 44

 

 11 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Epixlorhidrinin  protondonor mono- və bifunk-sional  üzvi birləşmələrlə  reaksiyaları tətqiq edilib. Reaksiyaların əsasi və turşu katalizatorları ilə kinetikası öyrənilib   və mexanizmi verilib, funksional qrupların reaksiyayagirmə  qabiliyyəti  təyin edilib.  Ədəbiyyatda  buna qədər məlum olmayan     200  yaxın epoksi-  və  polifunksio­nal    birləşmə­lər  alınmışdır, sintez olunmuş  mü­rək­kəb efiraminspirtlərinin  bioloji aktivliyi təyin edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Зейналов С.Б.,       Кязимова Т.Г., Шарифова  С.К. Эпихлоргидрин.   Баку. Изд. «ЭЛМ», 2000, 189с.

2. Шарифова С.К. О направлениях реакций эпихлоргидрина     с кислотами, спиртами и ами­нами.       Азерб. хим. журн. Баку 2010,  №2, с.139-146.

 3. Шарифова С.К.  Исследование реакции  эпихлоргидрина       с  лактамами и синтез соеди­нений на их основе. Журнал «Наука и мир». Волгоград, 2014, №2(6), т.1, с.99-101.

4. Шарифова С.К.   Эпоксиэфиры аромати­ческих кислот. «Химия и химическая технология»  Москва, 2014, №3, с.62-64.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55)  783 7464 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az