Əfəndiyeva Nərmin Heydər qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri    
Təvəllüdü 01.07. 1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2303.01

Qeyri- üzvi kimya

Uran, torium və nadir torpaq elementlərinin naftenlərinin yaranma şəraiti və onların ekstraksiyasının tədqiqi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

4

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Metalların sulu məhlullardan üzvi reagentlərlə ekstraksiya üsulu ilə çıxarılması və tullantı sularının boyalardan təmizlənməsində istifadəsi mövzusunda tədqiqat işi aparılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. А.И.Ягубов., С.А.Мамедова., А.Н.Нуриев., И.Я.Гасанов., В.А.Исмайлова., Н.Г.Эфен­диева., Г.М.Гейдарзаде. Исследование электроноакцептор­ных центров Зыхского каолинита и его модифицированных форм. Журнал Химических проблем, №3, 2011. с.427-431

2. С.А.Мамедова., А.И.Ягубов., А.Н.Нуриев., Н.М.Мурадова., Г.М.Гейдарзаде., Н.Г.Эфенди­ева. Разработка, изучение и испытание карбидных покрытий для стальных изделий. European Applid Sciences #3, 2013,  p.74-76

3. А.И.Ягубов., А.Н.Нуриев., Н.М.Мурадова., Н.Г.Эфендиева., С.А.Алиева., Л.А.Биннатова., И.Я.Гасанов. Сорбция метилена голубого на бентоните. Материалы Научной конференции посвященный 105 летью акад. М.Ф.Нагиева. Баку-2013, I том, стр. 136-139

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Əmək veteranı  medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Böyük elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (135) 
Mobil tel. (+994 55) 8610539 
Ev tel. (+994 12) 4970686 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az