Aykan Natəvan Fəxrədiin qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 19.04.1978 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Umiversiteti 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

Xlorbenzolların oksid katalizatorlarının iştirakı ilə malein və xlormalein  anhidridlərinə katalitik oksidləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

 

 1

 

 5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bir çox sənaye  tullantılarının tərkibindəki xlorüzvi birləşmələrin katalitik oksidləşməsi ilə ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması, onların əhəmiyyətli funksional  birləşmələrə çevrilməsi 

Elmi əsərlərinin adları

1.İ.S.İbrahimov, A.C.Əfəndi, G.X.Vəliyeva, N.F.Aykan. Propanın karbon  monooksid ilə birgə oksidləşmə reaksiyasının kinetika və mexanizmi. //Материалы 8-й Бакинской международной Мамедалиевской конференции по нефтехимии. 3-6 октябрь, 2012.

2. B.A.İsmayılova, İ.H.Məlikova, E.M.Babayev, N.F.Aykan.  Malein və dixlormalein anhidridinin metil və etil spirti ilə seolit katalizatorlarının iştirakında eterifikasiyası.  //Материалы 8-й Бакинской международной Мамедалиевской конференции по нефтехимии. 3-6 октябрь, 2012.

3.N.F.Aykan, S.A.Əliyev, S.N.Cəlilova, A.C.Əfəndi, İ.H.Məlikova. Trixlorbenzoloların katalitik oksid­ləşməsi. //Akad. M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın məruzələrinin tezisləri. 2008.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394163 (daxili  191) 
Mobil tel. (+994 50) 6201278 
Ev tel. (+994 12) 4048735 
Faks  
Elektron poçtu ntvn-78@hotmail.com