Əliyev Sabir Abbasəli oğlu

 

Anadan olduğu yer Göyçay rayonu, Qaraməryəm kəndi   
Təvəllüdü 01.03.1938 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Umiversiteti, kimya   fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2314.01

Neft kimyası

Dizel yanacaqları üçün tüstüyə qarşı aşqarların alınması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

56

 

9

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Dizel yanacaqları üçün tüstüyə qarşı aşqarların alınması 

Elmi əsərlərinin adları

1.Дж.Т.Рустамова,  А.Дж.Эфенди, Т.А.Ших­лин­ская,А.М.Алиева, C.A.Алиев,  И.К.Аллах­вердиев Физико-химические исследования природных цеолитов - гейландита клинопти­лолита. // Akademik M.F.Nağıyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı. 2013. 1 cild, s.193-195

2. Дж.Т.Рустамова, Т.А.Шихлинская,  И.К.Аллахвердиев, C.A.Алиев,Х.А.Эфендиева,  Б.А.Исмаилова. Исследования природных цеолитов.//Europaische Fachhochschule. European Applied Sciences.  2013, N9, p.59-60

3. A.C.Əfəndi, İ.H.Məlikova, T.T.Yarməmmədov, S.A.Əliyev, G.Z.Süleymanov. Neft və neft məhsullarının yeni heterogen katalizatorların iştirakı ilə  kükürdlü birləşmələrdən təmizlənməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi. // Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, 2010, №5, s.38-41

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (daxili  196) 
Mobil tel. (+994 51) 7235242 
Ev tel. (+994 12) 5686514 
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az