Nurullayev Həbulla Quşu oğlu

 

Anadan olduğu yer Lerik rayonu   
Təvəllüdü 30.06.1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01 

Fiziki kimya

Bir neçə silisium üzvi birləşmənin termo- kimyəvi  tədqiqi  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

 

 19

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kimya və kimya texnoloji proseslərdə gedən termokimyəvi, termodinamiki tədqiqatlar əsasında yeni metodikalar işlənib hazırlanmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. S.N.Hajiev., M.J.Agarunov., G.G.Nurullayev. p-Chlorobenzoic acid. Detamination of Enthalpy of Combustion in the Presence of Hydrazine Dihydrochlo-ride. J.Chem. Thermodynamics, 1974, 6, p. 713-725.

2. Г.Г. Нуруллаев., Г.М. Фараджев .  Методика эксперимента калориметрического сжигания-растворения. Азерб. Хим. Журн. 2011, № 4,с. 81.

3. Г.Г. Нуруллаев., Г.М.Фараджев. Термохими­ческое исследование тетраметил- и тетраэтил­сила­нов . Азерб. хим. журн. 2011,№ 3., с. 102.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12 ) 5381398   
Mobil tel. (+994 51)  5855640 
Ev tel. (+994 12)  4778653
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az