Əliyeva Qudrət Məşədi qızı

 

Anadan olduğu yer Ermənistan respublikası,  Krasneselo  r-nu  
Təvəllüdü 20.04.1967
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Аzərbaycan   Politexnik İnstitutu,  metallurqiya fakültəsi   
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Antiqorit-perlit sistemində termiki və hidrotermal cevrilmələr

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36


10

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Secilmiş təbii və sintetik silikatlar sistemində xüsusi karkas quruluşlu alümosilikatların və onların seolit törəmələrinin sintezi, kristallaşma və  cevrilmə proseslərinin quruluş-kimyəvi tədqiqi.  

Elmi əsərlərinin adları

1.С.Б.Алиева, Г.М. Алиева, Г.А.Мамедова, М.К.Муншиева, Д.М.Ганбаров. Синтез и исследование Са-цеолита со структурой минерала скаполита. Химия и химическая технология. Иванова, 2009, том 52, вып.3, №3, с.84-86.

2. Г.М.Алиева, Э.Г.Ширинов, М.К.Муншиева, Д.М.Ганбаров. Получение широкопористого морденита из алюминатного раствора глиноземного производства. В мире научных открытий, Красноярск, 2010, №4 (10), часть 15,с.63.

3.С.Б.Алиева, Г.М.Алиева, Х.М.Самедов, Д.М.Ганбаров. Синтез и структурнохимическое исследование цеолита типа фожазита и его новой структурной модификации. Ж. прикладная химия, 2012 .Т. 86. №5, с. 691.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381998 (187) 
Mobil tel. (+994 70)  8050768  
Ev tel. (+994 12) 5305402 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az