Hüseynova Alla Mixaylovna

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 31.12.1934 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika-riyaziyyat  fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3303.01

Kimya texnologiyasının proses və aparatları.

Resirkulyasiya nəzəriyyəsinin bir sıra hallarının inkişafı və etanın dehidrogenləşdirilməsinin səmərəliyinin artırıl­masının istifadəsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

138


64


15 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Optimallaşdırma metodları ilə resirkulyasiya ilə və resirkulyasiyasız aparılan kimya-texnoloji proseslər hazırlanıb. Əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi effekt üçün parafin karbohidrogenlərinin və onların qarışıqlarının piroliz proseslərinin riyazi modelinin hazırlanması, onun əsasında bu proseslərin intensivləşdirilməsi və optimal idarəetməsi aparılıb. 

Elmi əsərlərinin adları

1.А.М.Алиев, А.З.Таиров, А.М.Гусейнова, Н.Р. Исмаи­лов, Т.Н. Шахтахтинский. Оптимальный позонный подвод топливного газа к змеевику этановой пиро­лизной печи. М.ТОХТ. 2010, г.44, №6, с. 698-704

2.А.М.Алиев, А.З.Таиров, А.М.Гусейнова, А.И.Баб­ев, Н.Р.Исмаилов. Математическое моделирование интен­сификация промышлен­ных процессов пиролиза углеводородных газов и их смесей с обратной связью. Химическая промышленность. Процессы и аппараты химических производств. Санк-Петербург. Г.88. №4, 2011. с.163-183

3. Алиев А. М., Таиров А.З., А.М. Гусейнова, Исмаи­лов Н.Р. оптимальное управление процессов пиролиза парафиновых угле­водородов С24и их смесей. Москва. ТоХТ, г.47, №4, 2013, с.473-480
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5108592(163) 
Mobil tel. (+944 70) 3700016 
Ev tel. (+994 12) 5105040 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az