Hüseynova Fəridə Kamil qızı

 

Anadan olduğu yer Sumqayıt şəh.   
Təvəllüdü 25.06.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi C.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, tətbiqi riyaziyyat fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.17.08

Kimya texnologiyasının prosess və apparatları

“Qarışdırma kimyəvi reaktorların modelləşdiril­məsi və mikroqarışma məsələləri” dissertasiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36


19


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sənaye tipli oksidləşmə pirolizi reaktorlarının və asetilenin alınması məqsədilə laboratoriyada yaradılmış yeni tipli reaktor – Elektrokimyəvi Yanma Kamerası (EKYK)  üçün riyazi modellərin yaradılması.

EKYK-da laborator qurğudan yarı- və sənaye olçülü reaktorlara miqyas keçidi üçün yararlı riyazi modelin yaranması.

EKYK-in laborator qurğusu üçün məqsədli məhsulun (asetilenin) alınması miqdarı yüksək dəqiqliklə hesablamalar əsasında tapılıb, həmin qurğu üçün sabit işçi rejimləri təyin olunmuş, orada sintez-qaz və narın his (indi fülleren adlandırılan) alınması prosesinin xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

1.Гусейнова Ф.К., Караев Р.А., Кафаров С.И. Масштабирование реактора с мешалкой экстраполяцией комбинированной модели, XII Менде-леевский съезд по общей и прикладной химии. Рефераты докладов и сообщений, № 5, Москва: Наука, 1981, с.67-68

2.Байрамов Т.А., Гусейнова Ф. К.,Караев Р.А. Математическая модель электрохимической камеры горения, ВИНИТИ, 31.10.1991, №4 173-В91

3.Гусейнова Ф.К., Караев Р.А. Кинетика окислительного пиролиза метана с джоулевым подогревом,  Журнал прикладной химии, 1992, т. 65, вып. 6, c.1337 – 1341

4.Гусейнова Ф.К., Караев Р.А., Романюк И.М  О моделировании реакторов окислительного пиролиза метана,  Теор. основы хим. техн-гии (ТОХТ), 1995, т. 29, №1, с. 31-39

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  1.1989-ci ildən “Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatı” (AYH) ictimai ekoloji qeyri-hökümət təşkilatının üzvü, 1997-ci ildən isə həmın təşkilatın sədridir.

2.1993-2011 illərdə müxtəlif  beynəlxalq və regional (Qafqaz, Xəzəryanı, MDB və MŞA) ekoloji QHT-lərinin birləşmələrində AYH və Azərbaycanı təmsil edib.

3.2009-cu ildən indiyənədək AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliynin yanında İctimai Şuranın üzvüdür. 
Təltif və mükafatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Fəxri Fərmanı, 2013
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5105890 əlavə 174 
Mobil tel. (+994 50) 3299391 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu farida_az@inbox.ru