Cabbarova Zarema Ələsgər qızı

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri   
Təvəllüdü 23.09.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva D.İ.  Mendeleyev adına Kimya Texnologiya İnstitutu, kimyaçı-texnoloq 
Elmi dərəcəsi k.ü.f.d. 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Neft sularında, neftlərdə və çöküntü süxurlarında mikroelementlərin paylanması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Darıdağ termal sulardan borun alınması üçün texnologiya hazırlanmış və onun əsasında sənaye qurğusunun texniki layihəsi verilmişdir.
  2. Neft-lay sularından xörək duzunun texnologiyası işlənib hazırlanmışdır.
  3. Sənaye mənbəyi olan yeni ekstragent uranın və toriumun tullantı sularından çıxarılması üçün təklif edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Э.Р.Гусейнов, В.А.Бабаев, З.А.Джаббарова, С.М.Солтанова. Обезвреживание сернисто-щелочных вод нефтехимического производства// Химические проблемы, Баку, 2007, №2,
стр.257-261

2. З.А.Джаббарова, Н.М. Садыгов, А.Д. Халилов, З.А. Ахундова. Перспективы использования глин Беглярского месторождения. Азерб. Хим Журнал, №3, 2009г. cтр.199-202

3.С.Р. Мамедова, М.М. Ахмедов, З.А. Джаббарова, В.А. Бабаев// Химическая промыщленность. Научно - технический журнал, 2013, т.90, №5, стр.223-226.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi   
Xidməti tel. (+994 12 ) 5398472 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az