İsmayılov Oqtay Ağadadaş oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 05.02.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Texnika elmlər namizədi 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3303.01

Kimya texnologiyasının proses və aparatları.

Katalizatorun aktivliyinin vaxtdan asılı olaraq dəyişmə dinamikasını nəzərə almaqla olefin karbohidrogenlərinin dehidrogenləşmə prosesləri­nin modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Optimallaşdırma metodları ilə resirkulyasiya ilə və resirkulyasiyasız aparılan kimya-texnoloji proseslər hazırlanıb. Əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi effekt üçün parafin karbohidrogenlərinin və onların qarışıqlarının piroliz proseslərinin riyazi modelinin hazırlanması, onun əsasında bu proseslərin intensivləşdirilməsi və optimal idarəetməsi aparılıb. 

Elmi əsərlərinin adları

1.А.М. Алиев, А.З. Таиров, А.Р. Сафаров, О.А. Исмаилов. Применение теории рециркуляции для оптимального проектирования химико-технологической системы. Математические методы в технике и в технологиях – ММТТ-24. ТОМ 3, Секция – 3, Саратов – 2011, с.36-39

2. А.М. Алиев, А.З. Таиров, А.М. Гусейнова, А.Р. Сафаров, О.А. Исмаилов. Расчет кострук­тивных размеров реакторных элементов комбинированной технологии получения уксусной кислоты и этилацетана. Фунда­ментальные прикладные проблемы науки. Том 3. Материалы VI международного симпозиума. Москва, 2011, с. 223-229.

3. А.Р. Сафаров, А.М. Гусейнова, Х.А. Алиева, О.А. Исмаилов. Определение необходимых количеств компонентов свежего сырья при обеспечении постоянства их отношения в общей загрузке реактора. Азерб. хим. журн. №1, 2014. с. 74-77

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 6190120 
Ev tel. (+994 12) 4530646 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az