Həsənov Arif İbadulla oğlu

 

Anadan olduğu yer Qusar  rayonu    
Təvəllüdü 17.11.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2314.01

Neft- kimya sintezi

Piroliz məhsullarının tərkibində olan aromatik monomerlərin tədqiqi və onların çevrilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

76


16 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 30 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri Örtük əmələ gətirən  polimer materialların, bərkidicilərin, demolqatorların, plastifikatorların alınma texnologiyalarının işlənib  hazırlanması və tədqiqi  

Elmi əsərlərinin adları

1. С.М.Алиев, А.И.Гасанов, А.Г.Алиев. Ком­плексная переработка жидких продуктов пиролиза. //IV нефтехимический симпозиум социалистических стран. Венгрия, г.Балатон. 1984, V.3.3.

2.Т.Н.Шахтахтинский,А.И.Гасанов, Ш.Т.Багиров, Э.С.Кулу-заде. Синтез самосшивающихся термореактивных пленкообразующих соолиго-меров. // Азерб. хим. журнал. 2006, №3.

3. А.И.Гасанов, Ш.Т.Багиров, Э.С.Кулу-заде. Получения глицидиловых эфиров соолигомеров и исследование физико-химических свойств покрытий. //Азерб. хим. журнал. 2008, №4.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (daxili  210) 
Mobil tel. (+994 55) 8811938 
Ev tel. (+994 12) 4214034 
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az