Məmmədova Sultan Həmid qızı

 

Anadan olduğu yer Qazax r-nu  2-ci Şıxlı kəndi     
Təvəllüdü 08.12.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və kimya institutu 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2307.01

Fiziki-kimya

Klinoptilolitin,mordenitin kation formalarının fiziki-kimyəvi xassələri və onların sorbsiya proseslərində istifadəsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

49

 

11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Seolit nümunələrinin fiziki-kimyəvi xassələri ilə onların təmizləmə xassələri arasındakı əlaqə müəyyən edilmişdir. Klinoptilolit və mordenit seolitləri əsasında hazırlanmış adsorbentlər vasitəsi ilə hava axınından müxtəlif turşu buxarlarını tutmaq üçün yeni üsul işlənib hazırlanmışdır və bunlar uzun müddət işlədikdən sonra tədqiq edilmişdir.

Kristallik alümosilikatların modifikasiya olunmuş formaları alınıb və onların səthlərində əmələ gələn aktiv mərkəzlərin müxtəlif adsorbsiya proses-lərində rolunun araşdırılması istiqamətində elmi-tədqiqat işləri aparılıb.

Elmi əsərlərinin adları

1.М.Х.Аннагиев, Н.А.Иманова. С.Г.Алиева и др. Сорбенты на основе природных цеолитов. Монография, Баку, Элм,2007,108 с.

2. Агаева З.Р, Иманова Н.А, Мамедова С.Г. и др. Изучение формирования защитных слоев на металле при адсорбции нитропроизводных минеральных масел//Фундаментальные и прикладные проблемы науки, М.2011, с.302-309.


3. Иманова Н.А.Мамедова С.Г.и др. Изучение адсорбции фенола на модифицированных формах цеолита //European Applied Sciences/#2 -2014 p.120-126

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA ak.M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, AZ1143,  Bakı şəh.,  H.Cavid pr.113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5398472 
Mobil tel. (+994 50) 4985759 
Ev tel. (+994 12) 3499375 
Faks  
Elektron poçtu