Səlimova Tamilla Əzizağa qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 12.02.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Neft  və Kimya İnstitutu, Kimya texnologiyası  fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dossent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2313.01

Kolloid kimyası

Kaolin və kaolinit gil dispers sistemlərinin stabilliyinə bəzi elektrolitlərin və anionaktiv maddələrin təsirinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

80


23

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Təbii minerallar əsasında yeni sorbentlərin alınması, onların sorbsion struktur, fiziki-kimyəvi xassələrinin tənzimlənməsinin elmi və praktiki əsaslarının hazırlanması və ətraf mühitin mühafizəsində istifadəsinə dair tədqiqat işləri aparılır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.А.И.Ягубов., Л.А.Биннатова.,Т.А.Салимова., А.Н.Нуриев., С.А.Мамедова., И.Г.Османова. Исследование кислотно-основных и электроно­ак­цеп­тор­ных центров Зыхского каолинита. Материали конференции «Фагран 2012», г. Воронеж. с.386-389

2.А.И.Ягубов., А.Н.Нуриев., Г.М.Гейдарзаде., Н.М.Мурадова., Э.М.Теймурова., Т.А.Салимова., С.А.Мамедова. Изучение сорбции катионак­тивных красителей на бентоните и каолините. Материалы VI теоретической и международной научно-практической конференции. Москва 26 декабря, 2012 г.с. 36-42

3.Абдуллаев Н.И., Салимова Т.А., Гаджиев И.Н. Физико-химические свойства бентонитовых глин Азербайджана и их влияние на активность при очистке сточных вод. Известия внешних технических учебных заведений Азербайджана. Азербайджанский Государственный Нефтяная Академия, г.Баку, №1, 2010г.с.52-54

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Əmək veteranı  medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5391398 
Mobil tel. (+994 50) 3789598 
Ev tel. (+994 12) 5390915 
Faks  
Elektron poçtu