Tapdıqov Şamo Zöhrab oğlu

 

Anadan olduğu yer Sumqayıt şəhəri   
Təvəllüdü 10.09.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2304.01

Makromolekullar kimyası

Polimer gellərdə tripsinin immobilizə olunması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

78

24


22

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1) 2016-cı ildə Tayvan Milli Tsinq Hua Universiteti Kimya Mühəndisliyi Departamentində antibiotiklərin uzun müddətli təsirinə malik olmaq üçün temperatura həssas polietilenqlikol və polipeptid tərkibli hidrogellərin sintezi və tədqiqi məqsədilə uzunmüddətli elmi ezamiyyətdə olmuşdur (Post.Doc. tədqiqatalr);

2) Arabinoqalaktan, poli-N-vinilpirrolidon və onun Cu(II), Co(II) və Ni(II) ionları ilə bioloji vacib metal gelkompleksləri alınmış və həmin gelkomplekslərə tripsinin immobilizə olunması tədqiq edilmişdir. Xitozan və qummiarabikin iştirakında gümüş nanohissəcikləri alınmış və ölçüləri 12÷23 nm təşkil edir. Xitozan və qummiarabik əsaslı hidrogelər və onların gümüş nanohissəcikləri saxlayan kompozitləri ilə doksorubisin hidroxloridin su mühitindən adsorbsiyası prosesləri öyrənilmişdir;

3) 2016-cı ildə EİF-nun Kompleks elmi-tədqiqat proqramları layihələri müsabiqəsində «Dərman preparatlarının immobilizə olunması üçün tərkibində azot və oksigen saxlayan yeni hidrofob və biosid polimerlərin sintezi və tədqiqi» layihəsində içracı kimi qalib olub. Layihənin dəyəri 150 000 AZN-dir;

4) 2011-ci ildəkimyaçı alim, akademik İzzət xanım Orucovanın 100 illiyinə həsr olunmuş «Gənc tədqiqatçıların kimya sahəsində ən yaxşı elmi araşdırmaları» adlı müsabiqənin qalibi (diplom).

Elmi əsərlərinin adları 1) S.F.Humbatova, Sh.Z.Tapdiqov, N.A.Zeynalov, D.B.Taghiyev, S.M.Mammedova. Synthesis and Study of Structure Silver Nanoparticles by Polyethyleneglycol - Gum Arabic Polymers // Journal of NanoResearch, 2017, Vol.45, p.25-33.

2) S.M.Mammedova, Sh.Z.Tapdiqov, S.F.Humbatova, S.A.Aliyeva, N.A.Zeynalov, Ch.A.Soltano, A.A.Cavadzadeh. Synthesis, Structure and swelling Properties of Hydrogels Based on Polyacrylic Acid // Asian Journal of Chemistry, 2017, Vol.29, No3, p.576-580.

3) S.F.Humbatova, Sh.Z.Tapdiqov, N.A.Zeynalov, D.B.Taghiyev, S.M.Mammedova. Chitosan Polymer Composite material Containing of Silver Nanoparticle // Digest Journal of nanomaterials and Biostructures, 2016, V.11, No1, p.39-44.

4) Sh.Z.Tapdiqov, N.A.Zeynalov, D.B.Taghiyev, S.F.Humbatova, S.M.Mammedova, E.F.Nasiyyati, D.T.Babayeva. Hydrogels for Immobilization of Trypsine Based on Poly-N-vinypyrrolidone and Arabinogalactan Graft Copolymers // Journal Chemical Society of Pakistan, 2015, vol. 37, No 12, p.1112-1118.

5) Sh.Z.Tapdiqov, N.A.Zeynalov, S.F.Humbatova, S.M.Mammedova. Spectroscopic Investigated Interaction Between Silver Nanocomposites Based of poly-N-vinylpyrrolidone and Doxorubicine for Drug Delivering // Jornal of Chemistry and Chemical Engineering, 2014, vol.8. p.800-804.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Gənclər Mükafatı Laueratı 2012-ci il

AMEA RH-nin 28 May Respublika günü münasibətilə keçirtdiyi Qrant Müsabiqəsinin I yer qalibi, 2014-cü il

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.M.F.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid pr.113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5386576 
Mobil tel. (+994 50) 4053127 
Ev tel. (+994 18) 6575284 
Faks (+994 12) 5387756 
Elektron poçtu shamotapdiqov@mail.ru,

shamo.chem.az@gmail.com