Xəlilov Toğrul Fərman oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayon Tivi kəndi 
Təvəllüdü 01.07. 1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5505.02

Arxeologiya

Son Tunc-Erkən Dəmir dövründə Naxçıvanın maldar tayfalarının mədəniyyəti
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70 (yetmiş)

 

30 (otuz)

20 (iyirmi) məqalə  CSA (Sociological Abstracts), LLBA (Linguistics and Language Behavior Abstracts), EBSCO (Academic Complete Search) ve UPD (Ulrich's Periodicals Directory), Index Copernicus International (ICI), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Akademik Türk Dergileri İndeksi, Bilimsel Yayın İndeksi, Tübitak/Ulakbim (Social Sciences Database), Ulrich’s Web (UPD), Modern Language Association of America (MLA), Proquest, ASOS  və s. indekslərdə tanınan  jurnallarda çap edilibdir
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1 (bir) 
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Naxçıvandakı Son Tunc-Erkən Dəmir dövrünə aid maldar-tayfalarla bağlı arxeoloji abidələr ümumiləşdirilmiş və  monoqrafik şəkildə öyrənilmişdir.
  2. Gəmiqaya ətrafında bir çox yeni arxeoloji abidələr, qayaüstü təsvirlər   aşkar edilərək tədqiqata cəlb edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Nahçıvan bolgesinde Son Tunc-Erken Demir çağının boya bezemeli kapları. Türk Dünyası Araştırmaları dergisi, İstanbul,  2010, sayı, 189, s. 215-223.

2. M.Ö. VI.-I. Binyillarda Nahçivan. Arkeoloji, Anadolu & Avrasya, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011, 1/2,  s. 129-135.

3. Gemikaya  anıtının Ortadoğu kültürüyle bağlıliğı. Uluslararası Avrasiya Sosial Bilimler dergisi, Mersin, 2011, yıl 2, sayı 3, s. 23-29.

 4. Nahçivanʹ da hayvanlarla ilgili dinî görünümlerin arkeolojik bulgularla onayi. Selçk Unversitesi, 2012, , sayı 7, 205-218.

5. Son Tunç-Erken Demir Çağı'nda Nahçıvan'da sanatkârlık. ZfWT, Almaniya, 2012, 4, №1, s. 223-251.

6. Nahçivan'daki arkeolojik yerleşimlerden bulunmuş eski emek aletleri, Akademik Bakış dergisi, Kırğızıstan, Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012, Eylül – Ekim, sayı 32, s. 18-28.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Türk Dünyası Egitim Birliyi
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 2013-cü ildə AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyasət heyətinin qərarı ilə elmi fəaliyyətinə görə “İlin alimi” adını almışdır.
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutuAZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 
Vəzifəsi Antik və Orta əsrlər arxeologiyası şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 2401819 
Ev tel. (+994 36) 5474323 
Faks  
Elektron poçtu x.toqrul@gmail.com