Quliyeva Zeynəb Kərim qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şərur rayonu Dəmirçi kəndi 
Təvəllüdü 1970 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


55 05 02

Arxeologiya

Arpaçay vadisinin Tunc dövrü abidələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Naxçıvanın Arpaçay vadisində yerləşən arxeoloji abidələr ilk dəfə olaraq kompleks halda dövrləşdirilərək elmi tədqiqata cəlb edilmişdir. Keramikanın timsalında Kür-Araz mədəniyyətinin 4 mərhələsinin təhlili verilərək, bu mədəniyyətin tarixi və mənşəyinin araşdırılmasında Arpaçay abidələrinin mühüm rolu qeyd edilmiş,  həmçinin Təzəkənd mədəniyyətinin məhz Arpaçay vadisindən digər regionlara yayılması fikri irəli sürülmüşdür. Naxçıvanın Tunc və Dəmir dövrlərinə aid muzeylərdə saxlanılan çap edilməmiş arxeoloji materialların qrafik təsvirləri çəkilmiş və elmi dövriyyəyə buraxılmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1.Новые находки из могильника Яйджи // Российская  Археология, 2012, №2, с. 214-215.

2.Şortəpə qədim yaşayış yeri//Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, 2009, № 2,s.39-42

3.Nahçivanın Arpaçay Vadisinde Orta Tunç Çağına Ait Yeni Buluntular. II Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu 13-15 Aralık, 2011-Iğdır. 4.Прото Куро-Араксская керамика Арпачайской долины. Наука в современном мире Материалы XIV Международной научно-практической конференции (28 мая 2013 г.), Москва, 2013.

5.Erken Tunç çağında Arpaçay vadisi insanlarının gömü biçimi. I Uluslararası Ahlat-Avrasiya Kültür ve Sanat sempozyumu, 2013, s. 111-116.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim ( 0,5 ştat). 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3.10.2007-ci il tarixli 2420 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi. (vəsiqə №00477) fəxri adı ilə təltif edilmişdir.
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutuAZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 7546397 
Ev tel. (+994 36) 5422126 
Faks  
Elektron poçtu zeyneb_guliyeva@yahoo.com